Kim jesteśmy

Centrum Komunikacji Klinicznej jest jednostką naukowo-badawczą z siedzibą w Bydgoszczy. Funkcjonujemy w oparciu o dwa Uniwersytety – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W związku z tym mamy dwa biura – w każdej z Uczelni, które ściśle ze sobą współpracują. Celem prowadzonych badań i działań dydaktycznych jest poprawa jakości komunikowania się pracowników opieki zdrowotnej z pacjentami oraz w zespołach interdyscyplinarnych.

RADA PROGRAMOWA

  • prof. dr hab. Jarosław Burczyk – Prorektor ds. Nauki, UKW  – przewodniczący Rady
  • prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica – Prorektor ds. Badań Naukowych UMK
  • prof. dr hab. n. farm. Adam Buciński – Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Collegium Medicum
  • dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK – Pełnomocnik Rektora ds. Centrum w CM UMK
  •  prof. dr hab. Janusz Trempała – Dyrektor Instytutu Psychologii, UKW
  •  dr Anna Ratajska – Pełnomocnik Rektora ds. Centrum w UKW