Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem? Komunikowanie się w opiece zdrowotnej

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kursie z zakresu komunikacji klinicznej. Rozmowy z pacjentami bywają trudne. Nauczymy Państwa jak radzić sobie w nich i budować dobrą relację.

Podczas dwudniowego kursu zdobędą Państwo

  • najnowszą wiedzę z zakresu komunikacji klinicznej
  • kluczowe umiejętności komunikowania się z pacjentem

oraz

  • przećwiczą zdobytą wiedzę i umiejętności z wykorzystaniem wybranych modeli konsultacji klinicznej, które stosowane są obecnie na całym świecie, w tym Wytycznych Calgary – Cambridge (Kurtz & Silverman, 1996, 2002).

W praktyce klinicznej ważne są zarówno treści, które przekazujemy pacjentom jak również sposób w jaki to robimy. Dlatego w trakcie kursu zapoznamy Państwa z kluczowymi  umiejętnościami, które zwiększą skuteczność konsultacji oraz pomogą w osiągnięciu lepszych wyników zdrowotnych pacjentów. Podzielimy się z Państwem najnowszą wiedzą, którą jako członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenie ds. Komunikowania się w Opiece Zdrowotnej (International Association for Communication in Healthcare, EACH) oraz eksperckiej podkomisji ds. nauczania EACH (the teaching subcommittee of EACH) zdobywamy i poszerzamy systematycznie, uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach eksperckich.

Ponieważ najskuteczniejszą formą uczenia się jest uczenie się przez doświadczenie (ang. experiential learning), zdobytą podczas zajęć wiedzę oraz umiejętności będzie można przećwiczyć podczas symulowanych rozmów z pacjentem.

Komunikowanie się pracownika opieki zdrowotnej z pacjentem jest podstawową kompetencją kliniczną. Jak pokazują wyniki badań, skuteczna komunikacja zapewnia

  • wysoki poziom usług medycznych,
  • większe zadowolenia ze świadczonej opieki medycznej,
  • lepsze zapamiętywanie oraz rozumienie przekazywanych treści
  • lepsze stosowanie się do zaleceń,
  • zwiększona skuteczność konsultacji oraz
  • niższe koszty leczenia.

Chcemy, aby profesjonaliści polskich placówek opieki zdrowotnej korzystali z osiągnięć najnowszej wiedzy w tym zakresie i mieli możliwość doskonalenia umiejętności komunikowania się z pacjentem.

Dlatego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym szkoleniu. Pozwoli ono Państwu uaktualnić wiedzę oraz  zdobyć praktyczne umiejętności rozmowy z pacjentem potrzebne w codziennej praktyce klinicznej.

Zaproszenie kierujemy do osób indywidualnych jak i zakładów opieki zdrowotnej z regionu kujawsko-pomorskiego. Więcej informacji odnajdziecie Państwo na stronie rejestracji kandydatów:  ckk_rekrutacja_szkolenia

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Centrum Komunikacji Klinicznej UKW w Bydgoszczy pod adresem email lub telefonicznie. Poniżej znajdują się informacje kontaktowe.

Centrum Komunikacji  Klinicznej
Adres:
ul. J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
Budynek główny, p 5a
E-mail: lewandowska@ukw.edu.pl
Tel.: +48 52 34 19 157

Szkolenie

Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem? Komunikowanie się w opiece zdrowotnej

Adresaci

Pracownicy opieki zdrowotnej

Termin

22-23.09.2017

Rodzaj

Płatny

Jednostka prowadząca szkolenie

Centrum Komunikacji Klinicznej

Zasady Kwalifikacji

Udokumentowane zatrudnienie w opiece zdrowotnej lub ukończenie studiów upoważniających do pracy w opiece zdrowotnej.

Koszt uczestnictwa

Opłata za szkolenie wynosi 550 zł

Długość szkolenia

Dwudniowe szkolenie – 2 x 8 godzin dydaktycznych

Liczba uczestników

14 osób

Jednostka/ osoba do kontaktu

Centrum Komunikacji Klinicznej

e-mail: lewandowska@ukw.edu.pl

tel: 52 34 19 157

Kierownik szkolenia:

dr Anna Ratajska

Osoby prowadzące szkolenie

dr Anna Ratajska

mgr Magdalena Lewandowska