Centrum Komunikacji Klinicznej (ang. Clinical Communication Centre):

jest dydaktyczno-badawczą jednostką międzyuczelnianą

Logo UKW

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz

CM UMK

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Centrum zostało utworzone na mocy Porozumienia podpisanego przez obie uczelnie, a następnie 7 stycznia 2014 roku powołane na mocy Zarządzenia Rektora UKW nr 25/2013/2014 oraz Zarządzenia Rektora UMK nr 194 z 17 grudnia 2013 r.

Centrum działa pod nadzorem merytorycznym

tEACH

The teaching Committee of European Association for Communication in Healthcare (tEACH)Stowarzyszenia zajmujacego się interdyscyplinarnym kształceniem w zakresie komunikacji w opiece zdrowotnej.

Rada programowa Centrum

CKK_foto_b01_prof_Kaczmarek
prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UKW, obecny Przewodniczący Rady Programowej
 
CKK_foto_b02_prof_Olinski
prof. dr hab. Ryszard Oliński
Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą CM UMK
 
CKK_foto_b03_prof_Trempala
prof. dr hab. Janusz Trempała
Dyrektor Instytutu Psychologii UKW
 
CKK_foto_b04_prof_Bartuzi
prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi
Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Klinicznego CM UMK
 
CKK_foto_b05_dr_Ratajska
dr Anna Ratajska
Pełnomocnik Rektora ds. Centrum w UKW
 
CKK_foto_b06_dr_hab_Krajnik
dr hab. Małgorzata Krajnik
Pełnomocnik Rektora ds. Centrum w CM UMK