Misja i cele

Polski oddział EACH został utworzony w czerwcu 2014 r. Po pierwszym spotkaniu członków Sieci EACH Network Poland uczestnicy zareagowali entuzjastycznie, zapisało się wiele osób, zatem automatycznie został utworzony nasz oddział (warunkiem utworzenia oddziału EACH jest obecność co najmniej 5 członków EACH w danym kraju). Zgodnie z przepisami EACH, dało nam to możliwość, aby przedstawiciel Polski zasiadł w komitecie sterującym EACH (the Steering Committee of EACH), dzięki czemu nasz głos będzie brany pod uwagę w działaniach planowanych przez EACH na skalę europejską. Wszyscy polscy członkowie EACH otrzymali prawo głosowania w wyborach krajowego reprezentanta (National Representative) oraz zastępcy krajowego reprezentanta (Deputy National Representative), których kadencja trwa 2 lata.

W wyniku pierwszych wyborów krajowym reprezentantem została dr Anna Ratajska, a zastępcą krajowego reprezentanta dr Marta Biedka. W wyniku wyborów, które odbyły się 17 czerwca 2016 roku funkcję KR EACH przez kolejne 2 lata pełnić będzie dr Anna Ratajska a funkcję ZKR EACH mgr Magdalena Horodeńska.

Podczas pierwszego spotkania ekspertów tEACH z nauczycielami komunikacji klinicznej w Polsce wspólnie uznaliśmy, że CKK będzie administracyjnym centrum EACH Network Polska, jak i wszelkich innych działań podejmowanych przez EACH w Polsce (List Jonathana Silvermana, Przewodniczącego EACH, Newsletter nr. 1).

MISJA

Członkami naszego stowarzyszenie mogą być osoby, które prowadzą badania naukowe i/ lub zajmują się kształceniem w obszarze komunikacji klinicznej. Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju aktywnej sieci w celu poprawienia  jakości komunikowania się w opiece zdrowotnej zarówno w Europie, jak i poza jej granicami dzięki badaniom i nauczaniu.

Chcielibyśmy, aby możliwie najwięcej członków sieci stało się czynnymi członkami EACH. Albowiem im więcej będziemy mieć członków w EACH, tym silniejszy będzie nasz głos w Europie. Dzięki naszej mobilizacji, mamy już swojego przedstawiciela w komitecie sterującym EACH (the Steering committee of EACH).

Jest to nie tylko z korzyścią dla nas, ale również dla EACH – organizacji która pragnie być domem dla wszystkich nauczycieli i badaczy komunikacji klinicznej w Europie.

CELE

EACH Polska jest oddziałem EACH, Europejskiego Stowarzyszenia ds. Komunikacji w Opiece Zdrowotnej – zatem realizujemy cele EACH. Naszym wspólnym ogólnym celem jest promowanie skutecznego, zorientowanego na pacjenta komunikowania się w opiece zdrowotnej. Oferujemy wsparcie merytoryczne w kwestiach dotyczących komunikowania się z pacjentami, członkami ich rodzin, członkami zespołu terapeutycznego oraz kadry zarządzającej, które poparte jest wynikami badań naukowych.

Prowadzimy działania w trzech zasadniczych obszarach. Są to:

  • badania
  • nauczanie
  • implementacja.

Skupiamy się szczególnie na wspieraniu rozwoju nauczania i prowadzenia badań w obszarze komunikacji klinicznej w naszym kraju. Nasza działalność badawcza wykracza również poza granice Polski.

Uczestniczymy w badaniach międzynarodowych – trwają prace badawcze nad percepcją standardów nauczania zawartych w HPCCC wśród studentów medycyny, pielęgniarstwa, fizjoterapii oraz stomatologii w Polsce, Portugalii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Promujemy wprowadzanie standardów nauczania opartych na wynikach badań (evidence based), nauczanie oparte na doświadczeniu (experiental teaching), wzajemną wymianę wiedzy oraz stymulowanie się do rozwoju.