Misja i cele

Pełna nazwa naszej Sieci to EACH Poland Network for Teaching and Research in Communication, jednak zwyczajowo używamy nazwy skróconej: EACH Poland Network.

W dniach 14–15 marca 2014 r. w Bydgoszczy odbyło się spotkanie ekspertów tEACH oraz nauczycieli komunikacji klinicznej w Polsce, które zapoczątkowało narodziny naszej Sieci.

Podczas tego spotkania uznaliśmy, że CKK będzie administracyjnym centrum EACH Poland Network i udostępni na swojej stronie internetowej przestrzeń, na której będzie zamieszczać informacje dotyczące działań i aktywności podejmowanych przez członków Sieci EACH Poland Network.

MISJA

Podczas pierwszego spotkania Sieci uznaliśmy, iż najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie sieci, w ramach której będziemy współpracować przez kolejne lata. Organizacja ta jest otwarta dla wszystkich nauczycieli i badaczy komunikacji klinicznej w Polsce.

CELE

Celem funkcjonowania Sieci jest umożliwienie nauczycielom i badaczom komunikacji klinicznej z całej Polski wymiany informacji, dzielenia się doświadczeniem i osiągnięciami oraz doskonalenia własnych kompetencji w tym zakresie poprzez prowadzenie, jak i uczestniczenie w warsztatach z zakresu komunikacji klinicznej. Zmierzamy do utworzenia bardzo aktywnej grupy roboczej, której praktyczne wyniki pracy posłużą nam wszystkim i zmotywują do podejmowania działań na rzecz poprawy opieki nad pacjentem.

tEACH – ekspercka podkomisja EACH do spraw nauczania – zgodziła się być naszym przewodnikiem i mentorem, wspierającym prace i udzielającym aktywnego wsparcia. Jonathan Silverman, Cadja Bachmann i Paul Kinnersley stwierdzili, że z wielką chęcią zaangażują się w te działania wspólnie ze swoimi kolegami z tEACH.

Spotkania członków sieci EACH Poland Network organizowane są zazwyczaj podczas konferencji lub kongresów, co dla wielu z nas jest dodatkowym czynnikiem motywującym do aktywnego angażowania się w działalność w ramach Sieci.

CZŁONKOWIE

Członkowie naszej Sieci działają w różnych ośrodkach akademickich w Polsce (zobacz mapę), zajmując się nauczaniem i/lub badaniami w obszarze komunikacji klinicznej. Spotkania członków Sieci stanowią wyjątkową okazję do wymiany indywidualnych doświadczeń i praktyk w zakresie prowadzonych badań i nauczania komunikacji klinicznej, organizowania warsztatów poświęconych określonym zagadnieniom w tym obszarze oraz analizy potrzeb edukacyjnych i działań promujących nauczanie komunikacji w opiece zdrowotnej w Polsce.

GRUPY ROBOCZE

Sieć jest młodą organizacją, której struktura nieustannie dojrzewa. Wychodząc naprzeciw jej aktualnym potrzebom i możliwościom, podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy pracować w zespołach powoływanych ad hoc np. w celu realizacji konkretnego zadania/projektu w zamian za pracę w stałych grupach tj. Public Relations, Train the Trainers oraz Curriculum development – tak, jak to było dotychczas.