Współpraca

Wspomagamy wymianę idei i doświadczeń między nauczycielami i badaczami komunikacji klinicznej w Polsce. Współdziałamy ze wszystkimi, którzy zainteresowani są nauczaniem i rozwojem komunikacji klinicznej.

  • Współpracujemy ze środowiskami akademickimi w kraju i zagranicą.
  • Naszymi partnerami są towarzystwa naukowe, stowarzyszenia, fundacje, szpitale, wydawnictwa naukowe.
  • Prowadzimy warsztaty dla praktyków: pracowników klinik, oddziałów szpitalnych, przychodni oraz innych podmiotów opieki zdrowotnej,

Realizowane działania opieramy na najnowszej wiedzy i współpracy interdyscyplinarnej.

European Association for Communication in Healthcare (EACH)

Teaching Committee of European Communication in Healthcare (tEACH)

 

 

 

 

Medycyna Praktyczna

Wraz z Medycyną Praktyczną stworzyliśmy portal Komunikacja kliniczna, zawierający informacje na temat komunikowania się z pacjentem, praktyczne rozwiązania, odpowiedzi na pytania klinicystów z całej Polski oraz materiały multimedialne.

Jak rozmawiać z pacjentem

 

Teaching Committee of European Communication in HealthcareW roku 2013 przekonaliśmy ekspertów z tEACH (Teaching Committee of European Communication in Healthcare), że to właśnie  w Polsce warto zrealizować grant, który ma służyć rozwojowi nauczania komunikacji klinicznej opartego na wynikach badań (evidence based). Centrum Komunikacji Klinicznej współpracuje z tEACH w ramach realizacji grantu Pilot Project Poland: Train the trainers courses. Członkiem tEACH jest dr Anna Ratajska, która jest również Pełnomocnikiem Rektora ds. CKK w UKW, zatem mamy zapewniony szybki i bezpośredni przepływ informacji. Dr Anna Ratajska pełni również funkcję Krajowego Reprezentanta EACH, dzięki czemu uczestniczy w spotkaniach Komitetu Sterującego EACH (Steering Committee of EACH) i ma realny wpływ na decyzje oraz planowane działania EACH.

Zakres działań realizowanych przez nas we współpracy z tEACH :

  • obsługa organizacyjna kursów,
  • dbanie o przepływ informacji pomiędzy prowadzącymi kursy członkami  tEACH a uczestnikami,
  • organizowanie naboru do grupy osób, które zostaną wyszkolone, aby zostać  nauczycielami komunikacji klinicznej,
  • organizowanie kolejnych kursów dla nauczycieli komunikacji klinicznej znajdujących się w procesie kształcenia
  • organizowanie naboru do grupy nauczycieli komunikacji klinicznej, którzy zostaną wyszkoleni, aby zostać  trenerami komunikacji klinicznej,
  • przekazywanie informacji uczestnikom kursów Train the Trainers.

Przy wsparciu ekspertów z tEACH, zaangażowanych w projekt Pilot Project Poland, utworzyliśmy sieć nauczycieli komunikacji klinicznej EACH Network Poland.

Podczas pierwszego spotkania ekspertów tEACH z nauczycielami komunikacji klinicznej w Polsce wspólnie uznaliśmy, że CKK będzie administracyjnym centrum EACH Network Polska, jak i wszelkich innych działań podejmowanych przez EACH w Polsce (List Jonathana Silvermana, Przewodniczącego EACH, Newsletter nr 1).