Szkolenia

Prowadzimy kursy i szkolenia, podczas których uczymy jak skutecznie komunikować się z pacjentem, jego rodziną oraz członkami zespołu terapeutycznego.

Dla kogo?

Naszym celem jest dotarcie do jak najszerszego grona profesjonalistów. Uczestnikami naszych szkoleń są zarówno osoby rozpoczynające pracę, jak i doświadczeni praktycy wykonujący zawód lekarza, pielęgniarki/ pielęgniarza, psychologa, farmaceuty, fizjoterapeuty, stomatologa, dietetyka i inne osoby pracujące w opiece zdrowotnej.

Jak?

Nauczamy zgodnie z podejściem opartym na nauczaniu umiejętności (skills-based approach). W tym celu wykorzystujemy metody, które znajdują swoje potwierdzenie w badaniach empirycznych (evidence based) i zgodnie z podejściem skoncentrowanym na pacjencie (patient-centered). Nasi kursanci doskonalą swoje umiejętności ucząc się przez doświadczenie (experiential teaching). Taki model kształcenia umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy dotyczącej umiejętności komunikowania się, zastosowanie jej w praktyce oraz ugruntowanie i wiedzy i umiejętności poprzez omówienie i udzielenie informacji zwrotnej (ang. feedback).

Preferowanym przez nas sposobem współpracy jest przygotowywanie programów szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

Kształcimy według najlepszych światowych standardów, ściśle określonych zasad oraz transparentnych procedur.

HPCCC
HEALTH PROFESSIONS CORE COMMUNICATION CURRICULUM

Patient Education and Counseling 93 (2013) 18–26

Co otrzymuję?

Uczestnicy szkolenia uzyskują podstawową wiedzę z zakresu komunikowania się z pacjentem w oparciu o stosowane modele konsultacji, poznają specjalistyczne umiejętności komunikowania się z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych opracowanych przez ekspertów oraz rozwijają  kompetencje umożliwiające im prowadzenia efektywnych, skoncentrowanych na pacjencie konsultacji.

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat uczestnictwa zawierający informacje na temat liczby godzin szkolenia oraz jego tematyki.

Obecnie nasza stała oferta obejmuje cztery podstawowe szkolenia.

  1. Przekazywanie niepomyślnych informacji
  2. Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z pacjentem
  3. Radzenie sobie w sytuacji trudnej
  4. Komunikowanie się w opiece zdrowotnej. Podstawowe umiejętności komunikowania się z pacjentem w teorii i praktyce.

 

„Co usłyszę, zapomnę. Co zobaczę,  zapamiętam. Co sam zrobię, zrozumiem.”

Konfucjusz