Jak działamy

Jesteśmy platformą współpracy dla uniwersytetów medycznych

  • służymy wsparciem merytorycznym nauczycielom komunikacji klinicznej,
  • łączymy członków Polskiej Sieci EACH, która zrzesza nauczycieli i badaczy komunikacji klinicznej z całej Polski,
  • pomagamy w nawiązaniu współpracy pomiędzy członkami polskiej Sieci EACH a członkami innych Sieci EACH, np. hiszpańska Sieć EACH. francuska Sieć EACH
  • łączymy ekspertów komunikowania się w opiece zdrowotnej – członków Teaching Committee of EACH – z polskimi nauczycielami komunikacji klinicznej potrzebującymi wsparcia w zakresie specyficznych zagadnień
  • organizujemy spotkania członków Polskiej Sieci EACH, podczas których prowadzimy warsztaty, dzielimy się zdobytą  wiedzą i informacjami,
  • organizujemy szkolenia dla pracowników opieki zdrowotnej, które umożliwiają im pogłębianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się w opiece zdrowotnej.
  • uczymy przez doświadczenie!

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy wraz z nami chcą poszerzać wiedzę i doskonalić umiejętności komunikowania się.

Nasze priorytety to:

  • nauczanie studentów medycyny oraz pracowników opieki zdrowotnej umiejętności komunikowania się,
  • opracowanie programów nauczania komunikacji klinicznej, uwzględniających standardy zindywidualizowanej opieki nad pacjentem w celu zapewnienia lepszej i bardziej efektywnej opieki zdrowotnej,
  • tworzenie narzędzi do wykorzystania przez nauczycieli komunikacji klinicznej w pracy dydaktycznej ze swoimi studentami.

Pracujemy w oparciu o wymianę myśli, inicjatyw i doświadczeń przedstawicieli wszystkich zawodów w opiece zdrowotnej.

BADANIA

Badania naukowe w tym obszarze prowadzone są na świecie od ponad 30 lat, a ich wyniki są dla nas źródłem cennych informacji. Poprzez własną działalność badawczą i udział w badaniach międzynarodowych mamy obecnie możliwość poszerzania tej wiedzy i realnego wpływania na to, w jaki sposób komunikujemy się z naszymi pacjentami.

Prowadzimy badania nad komunikacją kliniczną – umiejętnościami, które posiadają pracownicy opieki zdrowotnej oraz w celu identyfikacji obszarów wymagających udoskonalenia. Obecnie prowadzimy badania w obszarze edukacji medycznej, których celem jest ocena Health Professions Core Communication Curriculum – standardów nauczania komunikacji klinicznej w Polsce, a następnie planujemy ich adaptację do warunków Polskich. Podobne badania prowadzone są przez naszych kolegów z tEACH (Teaching Committee of European Communication in Healthcare) z Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Portugalii.

PUBLIKACJE

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi publikacjami. Znajdziecie tu artykuły jak i książki, które powstały w wyniku  pracy indywidualnej, jak i współpracy z kolegami z kraju i zagranicy.

Dubielecka M, Rusyan E, Zduniak A, Mielczarek A, Ratajska A, Lewandowska M. Patients’ beliefs regarding dental health promotion. Psychology Research 7.1 (2017): 65-71. doi:10.17265/2159-5542/2017.01.007

Ratajska, A. Komunikowanie się z pacjentami z zaawansowaną niewydolnością serca. Medycyna Paliatywna w Praktyce 8.4 (2014): 157-162.

Ratajska A. Komunikowanie się z pacjentem w sytuacjach trudnych. W: Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną? Praktyka lekarza rodzinnego, red. nauk. Ludmiła Marcinowicz, Sławomir Chlabicz. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014: 53-75. ISBN: 978-83-200-4718-9

Bachmann, Cadja, et al. A European consensus on learning objectives for a core communication curriculum in health care professions. Patient education and counseling 93.1 (2013): 18-26.

Ratajska A, Jankowska AK. Komunikowanie werbalne i niewerbalne. W: Porozumiewanie się z pacjentem i jego rodziną, red. A. Steciwko, J. Barański. Wrocław: Urban&Partner, 2012: 3-12.ISBN: 978-83-7609-455-7

Ratajska, A, Kubica A. Co leży u podłoża złej współpracy lekarz–pacjent? — spojrzenie psychologa. Folia Cardiologica Excerpta 5.2 (2010): 84-87.